Главная
ГУВМ МВД Росии

Указ Президента РФ от 14.09.2012 N 1289 (ред. от 15.03.2018)